BİYODİZEL YAŞAM DÖNGÜSÜ

 

Biyodizelin biyoyakıt üretim maliyeti  ve gezegenimize çevresel maliyeti, hava kalitesi ve iklim değişimine etkisi vardır. Bu etki en kapsamlı olarak Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) ile saptanmaktadır. YDD'nin amacı ürünlerin tüm yaşam çevrimleri süresince, “Kaynaktan Son Kullanıma” veya “Beşikten Mezara” sürecindeki çevreye verdiği etki değerlendirilerek enerji gereksinimi hesaplanmaktadır.