ENERJİ TARIMI

Ham madde olarak yerli tarım ürünleri kullanma zorunluluğu bulunan yegâne sektör olan biyodizel sektörü, bu yönüyle nadasa bırakılmış binlerce dönüm toprağın yeniden yeşermesini sağlayacak bir tarım projesi olarak değerlendiriliyor.

72 milyon tonluk üretimi ile yağlı tohum bitkileri arasında soya bitkisinden sonra dünyada ikinci sırayı alan kanola bitkisi, enerji tarımının en gözde bitkilerinin başında geliyor.Ülkemizde 2018 yılında geçen yıla oranla %100’ün üzerinde bir artış ile 118.500 ton kanola üretimi gerçekleştirildi Yağlı tohum bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken, ketencik bitkisi gibi yüksek verim alınan yeni bitki türlerinin yerli tarıma kazandırılması faaliyetleri de sürüyor.Ketencik bitkisi (camelina sativa) kışlık bir bitki olup ortalama %38 yağ içeriyor. Yetiştirilmesi kolay ve yağ asitleri olarak biyodizele uygun olan ketencik bitkisi küspesi %35 protein ile hayvancılık sektörü için de önemli bir ham madde kaynağı olarak öne çıkıyor.

Enerji tarımı alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ve araştırma enstitüleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında ülkemizin 7 bölgesinde devam eden deneme ekimleri ve AR-GE projeleri devam etmektedir.