SEKTÖR RAPORU 1

Biyodizel Sanayi Derneği, sektörü temsil eden sanayici ve iş insanları tarafından 2009 yılında, Anayasa ve Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş bir dernek olup, kar amacı gütmeksizin ve gönüllü olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.

Biyodizel Sanayi Derneği 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar ile tanımlanan biyodizel üretim sektöründe Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alarak faaliyet gösteren biyodizel üretimi lisanslı şirketlerin sektör bütünlüğü içinde temsil edilmesini amaçlamaktadır.

Biyodizel Sanayi Derneği, biyodizel üretim süreçleri ile ilgili insan ve çevre sağlığını korumak için alınması gereken teknik ve idari önlemleri inceleyerek hayata geçmesini sağlamaya yönelik çalışmakta ve piyasaya arz edilen biyodizelin geçerli kalite standartlarına uygunluğunun sağlanmasını hedeflemektedir.

Üyelerini ilgili ulusal ve uluslararası alanda temsil eden Biyodizel Sanayi Derneği petrol, alternatif diğer yakıtlar ve ilişkili sektörlerin uygulamadaki sorunlarını araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunmakta, Türkiye ve Dünya’daki sektörel gelişmeleri takip ederek, üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile sektörel konularda işbirliği yaparak görüş oluşturmaktadır.

Bu çerçevede Biyodizel Sanayi Derneği faaliyetleri kapsamında “Biyodizel Endüstri Raporu 1” başlıklı bu çalışmada, ülkemizin biyodizel sektörü bütüncül bir bakış açısıyla incelenerek, katılımcı bir anlayışla rapor oluşturulmuş ve sektörün mevcut değerlendirilmesi yapılarak, etki alanı içerisinde yer alan akaryakıt, tarım ve atık bitkisel yağ sektörleri perspektifinden değerlendirilmeler, öneriler ve iyileştirme alanları ortaya konulmuştur.

Biyodizel sektöründe bir ilk olarak gerçekleştirilen bu raporda, biyodizel sektörüne ve ülkemiz ekonomisine sağlanabilecek katkılar da sunulmaktadır. Raporun hazırlanması sürecinde değerli katkıları için AVES, DB Tarımsal Enerji, KOLZA Biyodizel ve MAYKİM’e teşekkür ederiz. 

 

Biyodizel Sanayi Derneği Raporu 1 İndir