GENEL BAKIŞ

Global alanda biyodizel üretiminin 2027 yılına kadar, 2017 seviyesinden %9 artışla 39,3 milyar litreye ulaşması beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülke politikalarının üretim modellerini olumlu yönde etkilemeye devam edeceği düşünülmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin en büyük biyodizel üreticisi olacağı öngörülmektedir. Dünya’daki ikinci büyük biyodizel üreticisi konumunda olan Amerika’nın üretiminin 2017 yılında 6.9 milyar litreden 2019 yılında 7,2 milyar litreye çıkacağı, üçüncü sırada yer alan Brezilya’nın ise küresel biyodizel üretiminin %50’sine katkıda bulunacak şekilde üretiminin 2027 yılında 5,6 milyar litreye yükselmesi beklenmektedir. Kuşkusuz biyoyakıt piyasasının gelişim yönünü makroekonomik göstergeler, ulusal olarak benimsenen politikalar ve ham petrol fiyatları belirleyecektir.Avrupa Birliği’nin 2018 yılı biyodizel üretim miktarı 11,2 milyon mt olarak açıklanmıştır. Yine aynı yıl için Avrupa Birliği’nde bulunan 193 tesisin kapasite kullanım oranının ise %60 olduğu belirtilmiştir. Avrupa Birliği’nde %0,5 ile %7 oranında değişen farklı harmanlama miktarları bulunmaktadır.

Mevcut durumda Türkiye’de 6 aktif durumdaki biyodizel tesisinde biyodizel üretimi ve satışı gerçekleştirilmektedir. EPDK verileri doğrultusunda son 4 yılın değerlendirilmesine bakıldığında, 2018 yılı itibariyle ülkemizde üretilen ve satışı gerçekleştirilen biyodizelde önceki yıllara oranla %35’lik bir artış yaşandığı görülmektedir. Bu noktada Türkiye 2023 hedefleri çerçevesinde ulaşım sektöründe sera gazı salımlarının azaltımı ve enerji arzı güvenliği odağında, biyodizel harmanlama oranlarında kademeli artışa gidileceği öngörülmektedir. Biyodizel, sera gazı emisyonlarında ortalama petrol dizel yakıtına göre % 76,4'lük bir yaşam döngüsü (lifecycle) azaltımı sağlamaktadır.