DERNEK HAKKINDA

Biyoyakıt Sanayi Derneği, sektörü temsil eden sanayici ve iş insanları tarafından 2009 yılında Biyodizel Sanayi Derneği adıyla kurulmuştur. Biyoyakıt sektörü ile ilgili uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve ülkemizde yürütülen çalışmalar doğrultusunda 2023 yılı Haziran Ayı’nda gerçekleştirilen olağan dernek toplantısı sırasında isminin Biyoyakıt sanayi Derneği olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

Biyoyakıt Sanayi Derneği; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar ile tanımlanan biyoyakıt (biyodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı [SAF], sürdürülebilir denizcilik yakıtı ve benzeri biyokütleden üretilmiş akaryakıtlar) üretim sektöründe EPDK’dan lisans alarak faaliyet gösteren biyoyakıt üretimi lisanslı şirketlerin sektör bütünlüğü içinde temsil edilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda biyoyakıtlar, petrol, alternatif diğer yakıtlar ve ilişkili sektörlerin uygulamadaki sorunlarını araştırarak gereken idari ve yasal düzenlemeler konusunda, resmi merciler ve diğer ilgililer nezdinde önerilerde bulunarak, bu sektörlerin yurtdışı ve yurtiçi pazarındaki gelişimi hakkında üyelerini ve toplumu bilgilendirici faaliyetler yürütmektedir.