Biyodizel Sektöründen Kararlılık Mesajı

Ülkemizde 14 yıldır faaliyet gösteren biyodizel sektörü, 2020 yılının ilk çeyreğinde uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan sert ve beklenmedik düşüş karşısında ekonomiye katkı sağlayarak üretime istikrarla devam edeceğini vurguladı.

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, petrol fiyatlarının 17 yılın en düşük seviyesini çok kısa sürede sert bir düşüş ile gördüğü bir dönemde COVİD-19 virüsünün yarattığı talep daralmasının küresel petrol talebi ve fiyatları üzerinde yarattığı aşağı yönlü baskı ile sadece Türkiye’de değil küresel ölçekte tüm yenilenebilir enerji sektörlerinin rekabet açısından zorlanacağı bir alana taşındığını belirtti.

Enerji sektöründe katma değeri arttıran yerli üretim modellerinin bugünlerde öneminin bir kez daha gündeme geldiğini ifade eden Borovalı, “Tamamen yerli kaynakların ekonomiye kazandırıldığı biyodizel üretim süreciyle ülkemizde 700 milyon TL’lik ekonomik değer ile ithal ikamesi yaratılmaktadır. Zorunlu harmanlamanın üçüncü yılında atık ekonomisi, tarımsal kalkınma ve istihdam kapasitesi alanlarında sağladığımız katkıyı sürdürme ve ileriye taşıma konusunda kararlıyız” dedi. Bu dönemi tüm paydaşların yararına olacak şekilde yönetme hedeflerini vurgulayan Borovalı şunları söyledi;

“Bugün ticari kazanç sağlama günü değil. Sektör olarak ekonomiye sağladığımız faydalar zincirinin tüm halkalarını korumak istiyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile biyodizel sektörünün sürdürülebilir gelişiminin sağlanması amacıyla ilk günden bu yana büyük bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Diğer yandan ülkemizde atık bitkisel yağların geri dönüşümünün sağlanması alanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli yağlı tohum tarımının geliştirilmesinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak önemli projeler yürütüyoruz. Tüm bu alanlarda iş birliklerimizi kesintisiz sürdürerek gerek ülke ekonomisi gerekse sektörümüz için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz.”

Toplumsal, çevresel ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir kalkınma için yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini vurgulayan Borovalı, ulaşım sektöründe yenilenebilir enerjinin payının arttırılması için biyoyakıtların vazgeçilmez bir çözüm olduğuna değindi ve sektörün tüm paydaşları ile birlikte bu zorlu zamanların üstesinden geleceklerine inandıklarını söyledi. Karayolu ulaşımının yanında dünyadaki uygulamalara benzer olarak ülkemizde havacılık sektöründe de yerli kaynaklardan üretilecek biyoyakıtlar üzerine çalışılmaya başlandığını, bu süreçlerde biyodizel sektörünün tecrübeleri, devamlılığı ve kazanımlarının büyük değer taşıdığını sözlerine ekledi.

Selçuk Borovalı

Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı