Biyodizel Sanayi Derneği Sektör Raporu Yayınladı

Biyodizel Sanayi Derneği tarafından hazırlanan, sektörün ulusal ve uluslararası görünümünün yer aldığı “Biyodizel Endüstri Raporu” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Akaryakıt Perspektifi, Tarım Perspektifi, Geri Dönüşüm Ekonomisi ve Yaşam Döngüsü başlıkları ile biyodizel sektörünü farklı alanlarda ele alan rapor, sektörün önde gelen akademisyenleri ve uzmanlarının katkıları ile hazırlandı.

Yenilenebilir enerji alanında 25 yıldır enerji arzı güvenliğinin sağlanması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi hedefi ile ilerleyen biyodizel sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak ülkemizde de sürdürdüğü istikrarlı gelişim sayısal veriler ile açıklandı.

Dernek olarak ilk kez sektör değerlendirmelerinin ve gelecek projeksiyonun ortaya konduğu bir rapor hazırlandığını ifade eden Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, sektörün etki ettiği tüm alanlara ilişkin bütüncül bir bakış içermesi açısı açısından raporu son derece önemli bulduklarını dile getirdi. Selçuk Borovalı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü ile yıl boyu gerçekleştirdikleri işbirlikleri neticesinde pek çok alanda gelişme sağladıklarını söyledi. Borovalı, enerji arzı güvenliğinin sağlanması, karbon emisyonlarının düşürülmesi, atıkların ekonomiye geri kazandırılması, bölgesel ve tarımsal kalkınmada sağlanan iyileşmeler ile biyodizel sektörünün ülkemiz için lokomotif sektörlerden biri olduğunun bir kez daha altını çizerek, “Ülkemizde önümüzdeki 5 yıl biyodizel üretiminde sürekli artış sağlanarak beraberinde birçok ekonomik faaliyet yaratılmasını ve milli ekonomiye ciddi katkılar sunulmasını bekliyoruz” dedi.